Сортирач на хартија

Еко Стар Рециклажа Дооел Скопје има потреба од вработување на еден сортирач на отпадна хартија

Условите кои треба задолжително да ги исполнува кандидатот се:

  • кандидатот да биде на возраст до 35 години
  • кандидатот треба да е претходно  без работен однос

Е-меил: trajce.ilievski@ekostar.mk

КЛИКНИ