ИНформ ДООЕЛ

  • ЕМБС: 5166624
  • Индустрија: Компјутери и електроника
  • Адреса: ул. Блажо Орландиќ бр. 36а
  • Град: Скопје
  • Веб: inform.mk
  • Основана во 1998
ИНформ создава технологија која трансформира животи! Наша специјалност е дизајн на хардвер и софтвер за медицински апарати. Дизајнираме и изработуваме вградливи системи (embedded systems), мобилни апликации, десктоп апликации, корпоративни (enterprise) апликации и веб апликации. Исто така дизајнираме и имплементираме корпоративна социјална одговорност!    КЛИКНИ