Продавач

 • Објавен пред 8 месеци
 • Даути Комерц
 • Активен до 15.08.2018
 • Позиција: Продавач/трговец
 • Локација: Тетово

Приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје за потреба на персонал во подружницата  Даути Маркет 104 Тетово објавува конкурс за следното работно место:

Наслов на работно место:

I. Продавач (1)

Потребни услови за даденото работно место:

 • Завршено средно образование
 • Претходно работно искуство на иста или слична позиција ќе се смета за предност

Личен профил:

 • Да поседува аналитички и логични способности за решавање на проблеми
 • Способност за индивидуална и тимска работа, како и работа под притисок
 • Професионален однос кон работата
 • Одговорност и способност за организација

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во Даути Маркет 104 Тетово, адреса:Ул.Маршал Тито бр.бб  Тетово или на e-mail адресата hr@dauti.com.mk.

Потребна документација: копија од дипломата за завршено  образование и извод од матична книга на родени. Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

Конаткт тел:  071/346-908
Email: hr@dauti.com.mk

Ќе бидат контактирани кандидатите кои ги задоволуваат критериумите.

Конкурсот е отворен 7 дена од неговото објавување (08.08.2018-15.08.2018).

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ