Mашински инжиниер (насока Метални конструкции)

  • Објавен пред 8 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 26.01.2020
  • Позиција: Инженер
  • Локација: Скопје

Приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

I.  Mашински инжиниер (насока Метални конструкции)  (1)

Потребни квалификации за даденото работно место:

  1. Завршено образование на Машински факултет, насока метални конструкции.
  2. Предност ќе имаат кандидатите што имаат работно искуство.

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или на e-mail адресата hr@dauti.com.mk.

Потребна документација:

- копија од дипломата за завршено  образование, 

-копија од уверение за положени испити,

- копија од извод од матична книга на родени.

 

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

Конкурсот е отворен 10 дена од неговото објавување ( 17.01.2020 – 26.01.2020 ).

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ