ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

  • Објавен пред 9 месеци
  • EUROVIA
  • Активен до 17.07.2018
  • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
  • Локација: Тетово

ЕУРОВИА ДООЕЛ со седиште на Автопат Е65 Мајка Терезa, Бензинска Пумпа ЛУКОИЛ 2 - Спрат, Тетово, една од водечките компании во Македонија со долгогодишно искуство на полето на градежништво, логистика, и трговија со градежни материали, објавува оглас за вработување за позицијата:

 

ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

Главни одговорности:

•    Прием   на   сметководствени   документи   за   книжење   –   влезно   –   излезна документација, уплати, исплати, благајна

•    Книжење на влезна и излезна документација и дневна контрола на книжењето на трансакциите

       •   Книжење на денарски и девизни изводи

       •   Подготвување на извештаи и поднесоци до Институциите.

       •   Подготовка и поднесување на ДДВ Пријави

       •   Пресметка на плати за вработени

       •   Комплетно водење на материјално книговодство

•    Следење и контрола на салда на фичички и правни лица на месечно и годишно ниво

       •   Евидентирање и контрола на побарувања,уплати и наплата

       •   Комуницирање и контактирање со правни лица – банки, институции

       •   Подготовка и потпишување на завршна сметка

       •   Подготовка на финансиски извештаи

Потребни комуникациски вештини:

•   Добри комуникациски способности

•   Организираност и одговорност

•   Способност за логично размислување

•   Способност за работа во динамично опкружување

 

Потребни квалификации:

•    Завршено високо образование Економски Факултет

•    Пожелни се постдипломски квалификации;

•    Овластување од ИСОС за Овластен Сметководител

•    Над 5 години работно искуство во Сметководство

•    Одлични комуникациски вештини на македонски,англиски;

•    Познавање на работа со ERP софтвери – сметководство и финансиско менаџирање

Сите  заинтересирани  кандидати  кои  сметаат  дека  имаат  вештини  и  знаење  за  оваа позиција, треба да испратат свое мотивациско писмо и професионална биографија (CV) на:  info@eurovia.mk, со назнака "Овластен Сметководител".

Краен рок за пријавување: 17.07.2018

КЛИКНИ