EUROVIA

  • ЕМБС: MK 40280105
  • Индустрија: Недвижности
  • Адреса: ул.101 бр. 15, Желино – Тетово
  • Град: Тетово
  • Веб: www.eurovia.mk
  • Основана во 2010
Eurovia ДООЕЛ е една од водечките компании во областа на градежништвото во Македонија. По семејна традиција на успешно работење во областа на градежништвото, компанијата "ЕУРОВИА" е основана во 2010 година. Пред себе постави цел да се креират капацитети кои ќе ги покријат сите видови на работа во градежништво; од преработка на проектна документација до реализација на повеќето комплексни градби во високо градежниот сектор.    КЛИКНИ