Медицинска сестра

Се бара медицинска сестра за работа со матичен лекар.

Потребно е да има средно медицинско, или акушерка со положен стручен испит и познавање на работа со компјутери.

Работни задачи опфаќаат водење на картотека и заведување и примање на пациенти, како и издавање на рецепти преку компјутер.

Подетални информации на телефонскиот број: 076/526-889.

КЛИКНИ