Специјалист за човечки ресурси и пресметка на плата

 • Објавен пред една недела
 • Сокотаб ДООЕЛ Битола
 • Активен до 10.04.2021
 • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
 • Локација: Битола

(преземи го огласот во Word)

 

 

СОКОТАБ ДООЕЛ БИТОЛА, дел од Сокотаб групацијата, светски лидер на пазарот за откуп и преработка на ориентален тутун вработува:

СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА

Број на извршители: 1 (еден)

УЛОГА

КВАЛИФИКАЦИИ

 • Процесирање на сите трансакции поврзани со пресметка на плата и други надомести од работен однос
 • Администрирање на персонални досиеја, барања на вработените од работен однос и евиденцијата на работното време.
 • Регрутација на работници, засновање и прекин на работен однос, согласно законската регулатива.
 • Логистичка поддршка во сите процеси од доменот на работата на одделот за ЧР (контакти со институции и други засегнати страни, ориентација на ново вработени, евалуација, обуки, подготовка на извештаи, креирање на политики и процедури, итн.)
 • Водење на електронска архива на документација од одделот за ЧР
 • Универзитетско образование од областа на  општествените науки.
 • Мин. 3 годишно искуство во подготовка и процесирање на плата
 • Работно искуство во оддел за ЧР и одлично познавање на важечките законски прописи од областа на работните односи.
 • Одлични интерперсонални и комуникациски способности. 
 • Одлично познавање на англиски јазик.
 • Одлично познавање на работа со компјутер.
 • Добри аналитички и математички способности.
 • Претходно работно искуство со САП или друг ERP системи се смета за предност.

ОВОЗМОЖУВАМЕ                                                                                                                                                    

 • Динамична работна средина ослободена од стереотипи                                                              
 • Работа во меѓународна компанија, заедно со други искусни професионалци
 • Можност за усовршување и збогатување на личното и професионално искуство
 • Конкурентна плата и бенефити

БАРАМЕ

 • Тимска игра и интегритет
 • Сигурност и отвореност кон нови предизвици
 • Проактивниот и истрајност
 • Активност и амбиција

Биди исклучителен! 
Одделот за човечки ресурси е место за поединци со силен интегритет и етика во работата, каде се ценат различностите и каде имаш можност да се реализираш себеси и своите цели.

Доколку си таква личност и ги поседуваш бараните квалификации, испрати го своето C

 

V, мотивациско писмо и копија од останата документација најдоцна до 10.04.2021 на [email protected]. Работниот однос се заснова на определено време.

Сокотаб ДООЕЛ Битола има дискреционо право на избор од кандидатите кои ги поседуваат соодветни квалификации во законски предвидениот рок.