СУПЕРВАЈЗОР ЗА ПРОДАЖБА

  • Објавен пред еден месец
  • Даути Комерц
  • Активен до 26.02.2020
  • Позиција: Продавач/трговец
  • Локација: Скопје

Активни огласи од Даути Комерц:

ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕР (ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ)

Наслов на работно место: Супервајзор за продажба 

Потребни услови за даденото работно место:

 

1. Економски / Правен Факултет.

2. Над пет години работно искуство од областа на продажба.

3. Возачка дозвола Б-категорија.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или по електронски пат на маилот hr@dauti.com.mkhr@dauti.com.mk.

 

Потребна документација:

 

-копија од диплома за завршено образование,

-копија од уверение за положени испити.

-копија од извод од матичната книга на родените.

-копија од возачката дозвола.

 

 Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Контактирани ќе бидат само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг.

 

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

 

Конкурсот е отворен 10 денa од неговото објавување ( 17.02.20-26.02.20 ).

 

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

 

КЛИКНИ