МАГАЦИОНЕР

(преземи го огласот во Word)

АВТ Интернатионал  - Компанија која врши дистрибуција и трговија на големо со прехрамбени и непрехрамбени производи за широка потрошувачка, објавува оглас за вработување за работно место:

 

 

 

 

 

Магационер – 3 (три) извршители

 

 

Потребни квалификации:

·         Средна стручна спрема

·         Пожелно е работно искуство

 

Одговорности и задачи:

 

·          Врши уредно и правилно складирање на робата

·          Го врши комисионирање на робата , по налози за испорака

·          Ја подготвува робата за сигурен транспорт

·          Ја подготвува робата според налозите за испорака и според правците на испорака

·          По потреба прави рачен утовар и истовар на робата

·          Се грижи за хигиената  на опремата, магацинот и просторот околу него

·          Ги спорведува сите мерки за заштита при работа

·          Врши и други работи во доменот на магацинското работење, по налог на претпоставениот.

 

Лични карактеристики

·         Динамичност

·         Флексибилност

·         Иницијативност и самомотивираност

·         Ефективност и ефикасност

·         Позитивен став

·         Способност за поставување на приоритети

·         Способност за самостојно решавање на проблеми

 

Напомена:

•              Работниот однос се заснова на определено време од 3 месеци, период на докажување на способности, со можност за продолжување

 

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, да испратат кратка биографија(CV) на e-mail: oglas@awt.mk со задолжителна назнака во subject” Магационер.

Контакт тел.+389 70 387 872

Само избраните кандидати ќе бидат контактирани за интервју

 

Општи правила за аплицирање:

•              Именување на документ за аплицирање - CV (име и презиме на апликантот).

•              Назнака на позицијата за која се аплицира

•              Согласно Законот за заштита на лични податоци Ве молиме во текстот на е-поштата да наведете дали прифаќате Вашите податоци да се чуваат во збирката за идни вработувања во АВТ Интернатионал или сакате Вашите лични податоци да бидат уништени по истекот на активниот оглас. Доколку нема никаква напомена од Ваша страна, податоците ќе бидат уништени.

 

 

 

КЛИКНИ