МОНТАЖЕР И СЕРВИСЕР НА КЛИМА УРЕДИ

 • Објавен пред 3 месеци
 • Eco Vent
 • Активен до 24.04.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Тетово

МОНТАЖЕР И СЕРВИСЕР НА КЛИМА УРЕДИ

За монажа на VRF, мулти системи, сплит уреди

 

Кандидатот треба да ги исполнува следниве квалификации:

 • Самоиницијативност при извршување на работните задачи
 • Комуникациски и организациски вештини
 • Способност за тимска работа и работа на терен
 • Способност за работа под притисок
 • Возачка дозвола Б-категорија (активен возач)

 

Што нудиме:

 • Пријатна атмосфера за работа,
 • Можност за унапредување, 
 • Договор на 36 месеци според законите на Р.М

 

Сите заинтересирани да го испратат своето CV на: hr@ecovent.com.mk

 

MONTUES DHE SERVISER TË KONDICIONERËVE

Për montim të VRF, multi-split sisteme, split sisteme.

 

Kandidati duhet ti plotësojë këto kushte:

 • Vetëiniciativë në përmblushjen e detyrave të punës
 • Aftësi komunikative dhe organizative
 • Aftësi për punë në grup dhe në teren
 • Aftësi për punë nën presion
 • Leje e vozitjes - Kategorija B

 

Ajo që ne ofrojmë:

 • Atmosferë pozitive në punë,
 • Mundësi për avancim,
 • Ofertë pune - 36 muaj në bazë të ligjeve të R.M.

Te gjithë te interesuarit të dërgojnë CV në: hr@ecovent.com.mk

 

 

КЛИКНИ