СЕРВИСЕР ЗА АВТО-КЛИМИ

  • Објавен пред еден месец
  • Даути Комерц
  • Активен до 16.08.2020
  • Позиција: Занаетчија
  • Локација: Скопје

А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

  1. Сервисер за авто-клими

 

  • Потребни квалификации  за даденото работно место:

 

  1. Завршено средно образование.
  2. Со работно искуство од областа.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по електронски пат на меилот hr@dauti.com.mk.

 

Потребна документација:

 

- копија од дипломата за завршено  образование, 

- извод од матична книга на родени.

 

Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Конаткт тел:  071/326-901

Email: hr@dauti.com.mk

 

Ќе бидат контактирани кандидатите кои ги задоволуваат критериумите.

 

Конкурсот е отворен 10 дена од неговото објавување ( 07.08.2020-16.08.2020 ).

 

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

 

 

КЛИКНИ