АВТОЕЛЕКТРИЧАР

  • Објавен пред 8 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 02.02.2020
  • Позиција: Занаетчија
  • Локација: Скопје

ДАУТИ КОМЕРЦ АД е компанија за увоз-извоз и промет на стоки за широка потрошувачка кој се остварува преку дистрибутивните центри низ земјава и регионот.

Деловната политика на ДАУТИ КОМЕРЦ постојано се приспособува на пазарните трендови  со крајна цел обезбедување на конзистентен растеж и профитабилно работење на долг рок.

 

Поради зголемен обем на работа приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

  • Автоелектричар

 

Потребни квалификации за даденото работно место:

 

  1. Работно искуство од областа.
  2. Завршено средно стручно образование електричар ( електромеханичар за компјутерска техника и технологија) ќе се смета за предност.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или на e-mail адресата hr@dauti.com.mk.

 

Потребна документација:

 

- копија од дипломата за завршено  образование, 

- извод од матична книга на родени.

 

Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

 

Ќе бидат контактирани кандидатите кои ги задоволуваат критериумите.

 

Конкурсот е отворен 10 дена од неговото објавување ( 24.01.2020 – 02.02.2020 ).

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

 

 

КЛИКНИ