Машински Инженер/ Инженер на Мекатроника/ Машински техничар

 • Објавен пред 4 месеци
 • Eco Vent
 • Активен до 24.04.2019
 • Позиција: Електро/машински техничар
 • Локација: Тетово

Опис на работно место:  

 • Конструктор во производство на опрема за вентилација и климатизација
 • Мониторинг на изведба на објекти

 

Образование:  

 • Машинскки факултет CCE (со фокус на HVAC сектор)

 

Работно искуство: 

 • Во областа.

 

Вештини и способности:

 • Одговорност,
 • Работа на повеќе проекти истовремено,
 • Самоиницијативност,
 • Познавање на англиски јазик.
 • Познавање на Inventor и AutoCad
 • Б категорија возачка дозвола

 

Задачи: 

 • Изработка на понуди и решениа
 • Проектирање на машински инсталаци, вентилација, ладење и греење
 • Планификација и кординација на изведба на проекти

 

Што нудиме:

 • Пријатна атмосфера за работа,
 • Можност за унапредување, 
 • Договор на 36 месеци според законите на Р.М

 

Сите заинтересирани да го испратат своето CV на: hr@ecovent.com.mk

 

Konkurs pune për :

Inxhinier të makinerisë / inxhinier të mekatronikës / teknik të makinerisë

 

Përshkrimi i punës:

 • Kordinator në procesin e prodhimit të pajisjeve të ventilimit
 • Monitorim të punës në objekte.

 

Edukimi:

 • Inxhinier i makinerisë CCE (duke u fokusuar në sektorin e HVAC).

 

Përvojë pune:

 • Në fushën përkatëse.

 

Shkathtësitë dhe aftësitë:

 • I përgjegjshëm,
 • Aftësi për të punuar në më shumë projekte në të njëjtën kohë,
 • Vetëinicues në përmbushjen e detyrave të punës ,
 • Njohuri të gjuhës angleze,
 • Njohjuri të Inventor dhe AutoCad,
 • Licencë për vozitje në kategorinë B.

 

Detyrat:

 • Bërja e ofertave dhe ofrimi i zgjidhjeve,
 • Projektim i instalimeve mekanike, ventilimit, ngrohjes dhe ftohjes,
 • Planifikim dhe koordinim i punës në një projekt.

 

Ajo që ne ofrojmë:

 • Atmosferë pozitive në punë,
 • Mundësi për avancim,
 • Ofertë pune- 36 muaj në bazë të ligjeve të R.M.

 

Te gjithë te interesuarit të dërgojnë CV në: hr@ecovent.com.mk

 

 

 

КЛИКНИ