Домар (Хаус мајстор)

 • Објавен пред 12 месеци
 • Даути Комерц
 • Активен до 15.11.2017
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Приватната компанија А.Д Даути Комерц - Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

Домар (Хаус мајстор) (1)

 

Потребни услови за даденото работно место:

 • Предност ќе имат кандидатите со завршено средно стручно образование,
 • Минимум 2 години работно искуство како Домар,
 • Поседување возачка дозвола Б-категорија.

 

Работни одговорности:

 • Одговорен за секојдневно одржување на електрична инсталација и водоинсталација,
 • Монтажа на покуќнина,
 • Санитарна набавка на потрошен материјал,
 • Задолжен за контрола и координација на надворешни сервиси за одржување.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса: Ул.1723 бр.20  Сарај / Скопје

или на e-mail адресата: hr@dauti.com.mk

 

Потребна документација:

 • Копија од дипломата за завршено средно стручно образование,  
 • Извод од матичната книга на родените, и
 • Копија од возачката дозвола.

 

Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

 

Ќе бидат контактирани кандидатите кои ги задоволуваат критериумите.

 

Конкурсот е отворен 7 дена од неговото објавување (31.10.2017-06.11.2017).

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ