Овластен сметководител

За компанијата: „Синцеритас“ АД Скопје е фармацевтска компанија чиј фокус на работење е култивирањето и производството на канабис за медицинска намена. Работните практики и политики во нашата компанија се усогласени со... повеќе за компанијата »

 Овластен сметководител

 Задолжително е пријавените кандидати да ги исполнуваат следните услови: 

 • ВСС- Економски факултет или диплома од завршено средно обраование во областа на сметководството или поврзано;
 • Потребен е серификат за сметководство.
 • 5+ години искуство во корпоративно сметководство.
 • Одлично познавање на финансиско и материјално сметководство.
 • Одлично познавање на даночна регулатива (ДДВ, Данок на добивка)
 • Познавање на IFRS и менаџментско сметководство.
 • Вештини за работа во Excel и целокупниот пакет MS Office.
 • Добро владеење на англиски јазик (пишан и говорен).
 • Предност се смета познавање и искуство со работа во Microsoft NAV.

 

Одговорности и работни задачи:

 • Одговорност да провери дека сите сметководствени записи се евидентираат точно, во согласност со применетите сметководствени стандарди.
 • Ажурно книжење и контрола на целокупна влезна документација.
 • Подготовна на излезни фактури.
 • Подготовка на плаќања (денарски и девизни).
 • Книжење на банкарски изводи (денарски и девизни).
 • Подготовка и книжење на компензации и цесии.
 • Книжење на основни средства и ситен инвентар.
 • Контрола на трошоци.
 • Усогласување на салда со купувачи и добавувачи.
 • Анализа на бруто биланси.
 • Учество во подготовка на годишна сметка и ревизија.
 • Подготовка на ЕПДД и книжење на пресметките.

 

Од кандидатите за бараната позиција се очекува да ги поседуваат следните вештини, способности и лични особини:

 • Вештини за управување со времето и следење на тековната состојба, добро организиран и детално ориентиран.
 • Способност за одредување на приоритети.
 • Точност и конзистентност во работата.
 • Одговорен за постигнување резултати, се труди да ги исполни и надмине очекувањата.
 • Одлични комуникациски вештини (усно и писмено презентирање).
 • Докажана способност за соработка во тимска средина при изработка на проекти

Дополнителни информации:

     Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на е-маил:  [најави се за да го видиш е-маилот]

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »