Комерцијалист

  • Објавен пред 9 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 22.05.2018
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

Приватната компанија А.Д Даути Комерц поради зголемен обем на работа во реон Скопје објавува конкурс за следното работно место :

 

Наслов на работно место:

I. Комерцијалист  

 

Потребни услови за даденото работно место:

  1. Со претходно работно искуство.
  2. Предност ќе имат кандидатите со завршено високо образование.
  3. Поседување комуникативни вештини.
  4. Поседување возачка дозвола Б-категорија.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или по електронски пат на маилот hr@dauti.com.mk .

 

Потребна документација: копија од дипломата, уверение од оценки, извод од матичната книга на родените и копија од возачката дозвола.

 

 Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

 

Конкурсот е отворен 7  денa од неговото објавување (07.05.2018-13.05.2018).

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ