Раководител во маркет Даути Тетово

 • Објавен пред 6 месеци
 • Даути Комерц
 • Активен до 15.08.2018
 • Позиција: Останато
 • Локација: Тетово

Приватната компанија А.Д Даути Комерц објавува конкурс за следното работно место за кандидати од реон  Тетово:

Наслов на работно место:
I. Раководител во маркет Даути Тетово(1)

Работни одговорности:

 • Да управува ефикасно со работењето на маркетот, како би овозможил максмим продажба и контролирање на трошоците.
 • Да го води инспирира и мотивира својот тим за беспрекорна услуга за потрошувачите.
 • Поставување на роба и одредување на цените во согласност со легислативата.
 • Следење редовно и ажурирање на правилата и законите на компанијата.
 • Менаџмент на буџет: трошоци за надомест и продажба.
 • Контрола на залиха, нарачки и управување.
 • Имплементирање на сите компаниски директиви.
 • Планирање: долгорочни и краткорочни планови за подобрување на продажба.
 • Раководење со персоналот: асистенција при вработување, обучување, менаџирање и дисциплина.
 • Известување и извршување на дополнителни побарувања од страна на Генералниот менаџмент.

Вештини и искуство:

    1. Искуство во областа на малопродажба.
    2. Искуство во областа на прехранбената индустрија.
    3. Богато искуство од финансискиот сектор.
    4. Исполнителен, комуникативен, организиран и практичен.
    5. Информатичен писмен и да работи со MS office.

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или по електронски пат на маилот hr@dauti.com.mk .

Потребна документација: копија од диплома за завршено образование и извод од матичната книга на родените.

Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.
Контактирани ќе бидат само кандидатите кои ке влезат во потесниот круг.

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

Конкурсот е отворен 7  денa од неговото објавување (08.08.2018-15.08.2018).
Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ