МЕРЧЕНДАЈЗЕР ЗА РЕОН ГОСТИВАР-КИЧЕВО-ДЕБАР

  • Објавен пред еден месец
  • Даути Комерц
  • Активен до 05.03.2020
  • Позиција: Програмер/информатичар/дизајнер
  • Локација: Скопје

Активни огласи од Даути Комерц:

ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕР (ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ)

Наслов на работно место: Мерчендајзер за реон Гостивар-Кичево-Дебар

 

Потребни услови за даденото работно место:

 

1.       Со или без работно искуство.

2.       Завршено средно образование.

3.       Поседување комуникативни вештини.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или по електронски пат на маилот hr@dauti.com.mk.

 

Потребна документација: копија од диплома за завршено образование, извод од матичната книга на родените и копија од возачката дозвола.

 

 Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Контактирани ќе бидат само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг.

 

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

 

Конкурсот е отворен 10 дена од неговото објавување ( 25.02.2020 – 05.03.2020 ).

 

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

 

КЛИКНИ