Правник

Активни огласи од ДАН-МАК ДООЕЛ Скопје:

Технички/а секретар/ка - Овластен сметководител

Друштво за градежништво ИЗГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДАН-МАК ДООЕЛ Скопје има потреба од правник.

Работни обврски:

- изготвување на преддоговори и договори,

- следење на законска регулатива,

- изготвување на договори за вработување,

- комуникација со клиенти

Сите заинтересирани кандидати потребно е да испратат своја биографија на следната е-маил адреса: [email protected]к во рок од 10 дена од неговото објавување.