Главен менаџер за логистика

 • Објавен пред 7 месеци
 • Даути Комерц
 • Активен до 16.08.2018
 • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
 • Локација: Скопје

Приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

Наслов на работно место:

I. Главен менаџер за логистика (1)

Потребни услови за даденото работно место:

 • Завршено високо образование (пожелно: бизнис и логистика, економски факултет или менаџмент) .
 • Работно искуство минимум 10 години.
 • Поседување возачка дозвола Б-категорија.

Личен профил:

 • Да поседува аналитички и логични способности за решавање на проблеми.
 • Способност за индивидуална и тимска работа, како и работа под притисок.
 • Професионален однос кон работата.
 • Одговорност и способност за организација.

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или на e-mail адресата hr@dauti.com.mk.

Потребна документација: копија од дипломата за завршено високо образование, уверение од оценки и извод од матичната книга на родените. Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

Конаткт тел:  071/346-908
Email: hr@dauti.com.mk

Конкурсот е отворен 7 дена од неговото објавување (10.08.2018-16.08.2018).
Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ