Заварувачи / Бравари - 3 работни места

  • Објавен пред 4 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 22.08.2019
  • Позиција: Занаетчија
  • Локација: Скопје

Приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

Заварувачи / Бравари ( 3 работни места )

Потребни квалификации за даденото работно место:

  • Претходно работно искуство од областа.

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или на e-mail адресата hr@dauti.com.mk.

Потребна документација:

  • копија од дипломата за завршено  образование, 
  • копија од извод од матична книга на родени.

Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

Конаткт тел:  071/346-908
Email: hr@dauti.com.mk

Ќе бидат контактирани кандидатите кои ги задоволуваат критериумите.

Конкурсот е отворен 10 дена од неговото објавување (од 12.08.2019 – 22.08.2019 ).
Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

 

КЛИКНИ