Стоматолошка сестра

Стоматолошка ординација од Скопје бара стоматолошка сестра( забен техничар) со положен стручен испит.

e-mail:dimjana@gmail.com

тел.075-448-233

КЛИКНИ