Машински Техничар

Фирмата Даути-Транспортшпед А.Д. - Скопје објавува конкурс за следното работно место:

Наслов на работно место:

I.Машински Техничар

Потребни услови за даденото работно место:

 

  1. Да има завршено машински факултет
  2. Со или без работно искуство
  3. Познавање на странски јазици се смета за предност.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса:Ул.1723 бр.20  .Сарај/ Скопје или на е-маил адресата: isni@dauti-transhped.com.mk

 

Конаткт тел:  071-395-680

Конкурсот е отворен 10 дена од неговото објавување (11.09.2019-20.09.2019).

 

 

 

 

 

 

Kompanija SH.A. Dauti-TransportShped,Shkup shpallë konkursë për  vendin e punës:

 

Titulli vendit të punës:

I.Mekanik Teknik

 

Kushtet e duhura për vendin e punës:

  1. Të ketë mbaruar fakultetin  e makineris.
  2. Me ose pa provojë pune.
  3. Njojhja e gjuhëve të huaja do konsiderohet përparsi..

Gjitha aplikimet me CV-in tuaj të dorzohen në hapsirat e kompanisë sonë e cila gjendet në  Saraj, adresa Rr.1723 nr.20 Saraj/Shkup ose në e-mail adresën  isni@dauti-transhped.com.mk.

Kontakt tel. 071 -395-680

Konkursi do të jetë I hapur 10 ditë pasë publikimit (11.09.2019-20.09.2019)

 

 

КЛИКНИ