Машино-Бравар за производство на безалкохолни пијалоци

За компанијата: Компанијата ЕСИ (Employment Services International) е присутна на пазарот од мај 2007, како агенција за услуги кои се однесуваат на човечките ресурси. Наша цел е да понудиме комплетни решенија за раководење... повеќе за компанијата »
 • Објавен пред 3 недели
 • ЕСИ
 • Активен до 12.06.2021
 • Позиција: Занаетчија
 • Локација: Скопје

За вработување кај нашиот реномиран соработник – ПИВАРА СКОПЈЕ, лидер на пазарот во  производство на пивовода и безалкохолни пијалаци, потребни се:

Машино-Бравар за производство на безалкохолни пијалоци (Скопје)

ЗАДАЧИ:

 • Одговара за квалитетно извршување на машинските поправки и одржување на опремата и машинските инсталации во производство на БАП и во останатите постројки и објекти на локацијата при што обезбедува најдобра ефикасност и минимален застој на опремата;
 • Врши превентивно, предвидливо и корективно одржување, врз основа на работните налози почитувајќи ги препорачаните технологии и е одговорен за квалитетот на извршената работа;
 • Ги надгледува и одржува во добри услови по номиналните параметри сите енергетски капацитети (котел, компресори, вентилација, чилери) и инсталации (линии за вода, хемикалии, ладење/греење, компримиран воздух, гасови: CO2, азот, природен гас);
 • Генерира предлози за подобрување со цел да се намали или да се елиминира веројатноста за настанување на периодочни технички проблеми;
 • Следење на залиха на потрошен материјал за одржување;
 • Носи соодветна работна опрема согласно стандардите за безбедност и здравје при работа, хигиенско-санитарните стандарди и моралните норми согласно компаниските процедури и правилници;
 • Постојано се стреми кон подобрување на индикаторите за учинок на процесот на производство;
 • Придонесува за одржување на редот и дисциплината во организацијата.

БАРАМЕ:

ВСС или ССС во Машинска или Електро струка

 • Работно искуство во производствена средина ќе се смета за предност
 • Познавање на работа со компјутери
 • Способност да се реагира брзо во зависност од потребите
 • Носење на задолжителна заштитна опрема
 • Следење на процедурите за безбедност и здравје при работа
 • Сменско работење (во три смени) прва смена од 06:00 – 14:00; втора смена 14:00 – 22:00; трета смена 22:00 – 06:00
 • Изразена способност за решавање проблеми, логика и споредба, квалитетна одлука, управување со време и ориентираност кон тимска работa

НУДИМЕ:

 • Солидни  и навремени месечни примања
 • Обезбеден топол оброк
 • Обезбедена обука
 • Можен почеток: 14.06.2021         
 • Годишен одмор: согласно ЗРО и колективен договор

Времетраење на вработувањето: 4 месеци со можност за продолжување на неопределено.

Надомест за ноќна работа, работа за празник/викенд

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените квалификации треба да достават своја биографија и да наведат во електронската пошта за која позиција аплицираат.

Апликацијата на која не е наведно работното место нема да се земе во предвид.

Доколку не бидете одбрани за оваа позиција, Вашите биографии ги чуваме во нашата датабаза со можност за повикување на идни соодветни огласи.

Доколку не сакате Вашата биографија да биде сочувана, наведете ја таквата информација во Вашата електронска порака.

Доколку ги исполнувате наведените критериуми, своите биографии испратете ги на [email protected] и наведете ја позицијата за која аплицирате.

 

ЕСИ (Employment Services International)

ул. Костурски херои 62/1,1000 Скопје

T: +389 2 3246-899, Ф: +389 2 3246-897
[email protected], www.esi.m