ЕСИ

ЕМБС: 6274714
Индустрија: Вработување
Адреса: ул. Костурски Херои бр. 62/1-1
Град: Скопје
Телефон: 02/3246-899
Веб: www.esi.mk
Facebook: ESIvrabotuvanje
Основана во 2007
Компанијата ЕСИ (Employment Services International) е присутна на пазарот од мај 2007, како агенција за услуги кои се однесуваат на човечките ресурси.
Наша цел е да понудиме комплетни решенија за раководење со човечките ресурси, преку кои компаниите ќе добијат максимум резултати со минимум инвестиција.
Нашите примарни услуги во вработувањето ги покриваат потребите на компаниите за Времени Вработувања или Посредување при Вработување. Преку внимателна проценка на вашите барања и регрутација според утврдени стандарди, ви помагаме да ги идентификувате вистинските кандидати и да заштедите време и ресурси.
Без разлика на видот на работници кој ви е потребен, од нас добивате целокупна поддршка во процесот на изнаоѓање на вистинските луѓе за вашиот бизнис и континуиран прогрес. Посветени на вашиот успех, нашите услуги ги збогативме и со Консултанство во областа на Раководење со Човечките Ресурси.