Спремачи на роба во магацин

  • Објавен пред 8 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 09.11.2019
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

ДАУТИ КОМЕРЦ АД е компанија за увоз-извоз и промет на стоки за широка потрошувачка кој се остварува преку дистрибутивните центри низ земјава и регионот.

Деловната политика на ДАУТИ КОМЕРЦ постојано се приспособува на пазарните трендови  со крајна цел обезбедување на конзистентен растеж и профитабилно работење на долг рок.

 

Поради зголемен обем на работа приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

Спремачи на роба во магацин

 

Потребни кфалификации за даденото работно место:

  • Завршено средно образование
  • Со или без работно искуство.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса:Ул.1723 бр.20 Сарај, Скопје или по електронски пат на меил: hr@dauti.com.mk.

 

Потребна документација:

  • копија од диплома за завршено образование,
  • копија од извод од матична книга на родени.

 

Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Контакт  тел:  071/346-908

E-mail: hr@dauti.com.mk

 

Конкурсот е отворен 10 дена од неговото објавување ( 31.10.2019-09.11.2019 ).

 

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ