МАШИНО БРАВАР

  • Објавен пред 6 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 18.01.2020
  • Позиција: Занаетчија
  • Локација: Скопје

Приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

  • Машино Бравар

Потребни квалификации за даденото работно место:


1. Работно искуство од областа.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или на e-mail адресата hr@dauti.com.mk.

 

Потребна документација:

 

- копија од дипломата за завршено  образование, 

- извод од матична книга на родени.

 

Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

 

Ќе бидат контактирани кандидатите кои ги задоволуваат критериумите.

 

Конкурсот е отворен 10 дена од неговото објавување ( 09.01.2020 – 18.01.2020 ).

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

 

КЛИКНИ