Заменик Раководител во маркет - Тетово

 • Објавен пред 2 месеци
 • Даути Комерц
 • Активен до 15.03.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Тетово

ДАУТИ КОМЕРЦ АД е компанија за увоз-извоз и промет на стоки за широка потрошувачка кој се остварува преку дистрибутивните центри низ земјава и регионот.

Деловната политика на ДАУТИ КОМЕРЦ постојано се приспособува на пазарните трендови  со крајна цел обезбедување на конзистентен растеж и профитабилно работење на долг рок.

 

Поради зголемен обем на работа приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

Наслов на работно место:

 

Заменик Раководител во маркет Даути Комерц-Тетово

 

Работни одговорности:

 • Заменик Раководителот ги превзема одговорностите од Раководителот, односно раководење, управување и ефикасно работење на маркетот, како би овозможил максмим продажба и контролирање на трошоците.
 • Да го води инспирира и мотивира својот тим за беспрекорна услуга за потрошувачите.
 • Редовно следење и ажурирање на правилата на компанијата.
 • Менаџмент на буџет: трошоци за надомест и продажба.
 • Контрола на залиха, нарачки и управување.
 • Раководење со персоналот:

 

Вештини и искуство:

 •    Пожелно е искуство во областа на малопродажба.
 •     Исполнителен, комуникативен, организиран и практичен.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или по електронски пат на маилот hr@dauti.com.mk .

Потребна документација: копија од диплома за завршено образование и извод од матичната книга на родените.

Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

Контактирани ќе бидат само кандидатите кои ке влезат во потесниот круг.

Контакт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

 

Конкурсот е отворен 7  денa од неговото објавување.

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ