Готвач / Готвачка во менза - 1 работно место

  • Објавен пред 4 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 22.08.2019
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

Приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

Наслов на работно место:

 

I. Готвач / Готвачка во менза ( 1 работно место )

 

Потребни услови за даденото работно место:

 

1. Завршено средно образование угостителско туристичка струка.
2. Минимум 2 години  работно искуство на иста  позиција.

Личен профил:
- Професионален однос кон работата
- Одговорност и способност за организација

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или на e-mail адресата hr@dauti.com.mk.

 

Потребна документација:

- копија од дипломата за завршено  образование, 

-копија од извод од матична книга на родени.

 

Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

 

Ќе бидат контактирани кандидатите кои ги задоволуваат критериумите.

 

Конкурсот е отворен 10 дена од неговото објавување (од 12.08.2019 – 22.08.2019 ).

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ