Mашински инженер (насока Метални конструкции)

 • Објавен пред 4 недели
 • Даути Комерц
 • Активен до 13.11.2020
 • Позиција: Инженер
 • Локација: Скопје

А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

 

Mашински инженер (насока Метални конструкции) 

 

Потребни квалификации за даденото работно место:

 • Завршено образование на Машински факултет, насока метални конструкции,
 • Предност ќе имаат кандидатите што имаат работно искуство.

 

Потребна документација:

 • Биографија,
 • Копија од дипломата за завршено образование, 
 • Копија од уверение за положени испити.,
 • Koпија од извод на матична книга на родените.

 

Испратете ни ја потребната документација на: hr@dauti.com.mk  

*Aпликациите без потребните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската

комисија.

Конкурсот е отворен 10 дена од неговото објавување ( 29.10.2020– 07.11.2020 ).

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

 

Конаткт тел: 071/326-901,

Email: hr@dauti.com.m

КЛИКНИ