ИЦС ГРУП.ДОО

  • ЕМБС: 6555950
  • Индустрија: Наука и истражување
  • Адреса: ул.164 бр.46а
  • Град: Скопје
  • Веб: www.icsgroup.mk
  • Основана во 2010
ИЦС ГРУП . ДОО - Скопје е фирма , која врши проектирање,продажба и изведба на системи за греење, ладење и вентилација,како и техничко-консултантски услуги. Својата политика и концепција на работа ја постигнуваме со взаемна соработка и застапување на повеќе светски брендови од HVAC (Heating,Ventilation and Conditioning)областа :DAIKIN- Jапонија, SABIANA,CLINT и DYNAIR од Италија, PROKLIMА и KLIMAOPREMA oд Хрватска. Во своето шестгодишно постоење , ИЦС ГРУП може да се пофали со богата референтна листа на реализирани индивидуални, комерцијални и индустриски објекти . www.icsgroup.mk    КЛИКНИ