РЖ УСЛУГИ АД Скопје (RZh USLUGI AD Skopje) - вработување - vrabotuvanje - KARIERA.mk

РЖ УСЛУГИ АД Скопје

ЕМБС: 5180694
Индустрија: Трговија
Адреса: 16-та Македонска Бригада бр. 18
Град: Скопје
Телефон: 3288088
Р.Ж'Услуги' А,Д. Скопје е акционерско друштво кое произлезе како еден од правните следбеници од трансформацијата на ”Рудници и Железарница”Скопје-Скопје, а со тоа ги продолжува правата и обврските на дејностите за кое е регистрирано.

Р.Ж. “Услуги”А.Д.Скопје е друштво кое врши услуги од повеќе дејности како што се:
Водоснобдување на Железарницата, Обезбедување на имотот и противпожарна заштита, Телефонија, Институт за техничка сигурност, Техничка документација, Конструктивно биро, Развод на флуиди, Мазутна,ацетиленска и пропан бутан станица

Една од основните дејности на друштвото е водоснабдувањето на Железарницата со вода за потребите на производниот процес односно индустриските потреби и хигиенските потреби на вработените.

Моментално нема активни огласи.
барај огласи за вработување » барај останати огласи »