МЕНАЏЕР ЗА ПРОДАЖБА

 • Објавен пред 2 месеци
 • Мотиви
 • Активен до 11.04.2020
 • Позиција: Продавач/трговец
 • Локација: Скопје

Приватна агенција за вработување Мотиви, за свој клиент, објавува оглас за  вработување на Менаџер за продажба.

 

Опис на работата:

 

 • Следење и извршување на годишниот буџет за продажба во согласност со планот на компанијата;
 • Управување со структурата на продажба;
 • Дистрибуира цели за продажба во зависност од каналите, покриеноста, клиентите итн.
 • Го одредува планот за рутирање на продажните канали во споредба со целите на продажба;
 • Анализира и извршува дистрибуција на производи што е можно поефикасно на потенцијалните клиенти;
 • Проценка на перформансите на персоналот за продажба;
 • Имплементација и извршување на целокупната стратегија за маркетинг и продажба во согласност со деловната стратегија и целите;
 • Подготвува анализа на пазарот, конкуренција, цени, други елементи на пазарот и извештаи до трговскиот менаџер;
 • Пребарување и пронаоѓање на ефикасни решенија на сите можни начини за продажба;
 • Спроведување на маркетинг активности во рамките на буџетот и според потребниот квалитет;
 • Подготвува акциони планови за идентификација на нови клиенти и планира пристапите кон нови контакти;
 • Преговара со клиентот за условите на договорот и го известува клиентот за правата и обврските што произлегуваат од потпишувањето на договорот. Обезбедува правилно извршување на договорот со клиентот;
 • Ги штити вредностите на компанијата со чување на доверливоста на информациите;
 • Врши други доделени задачи.

 

Потребни квалификации:

 

 • ВСС – Бизнис насоките имаат предност;
 • Искуство од доменот на продажба (управителски позиции);
 • Познавање на македонски јазик;
 • Познавање на англиски и албански јазик се смета за предност;
 • Многу добри организациски и способности во управување, вештини за комуникација во групи;
 • Познавање на Office пакетите над просечното ниво.

 

Кандидатите кои ги исполнуваат критериумите треба да аплицираат на kariera@motivi.mk. Крајниот рок за аплицирање е 11.04.2020. Само најдобрите кандидати ќе бидат контактирани за следната фаза на селекција.

КЛИКНИ