Сметководител

(преземи го огласот како PDF)

Одговорности:

 

  • Да осигура усогласеност на работењето на компанијата во согласност со Групните политики и локалната законска регулатива;
  • Да осигура усогласеност со локалната даночна и трговска легислатива и упатства (вклучувајќи подготовка на релевантни даночни извештаи, извештаи за потребите на НБРМ);
  • Асистира во месечното затварање и подготовката на Годишната сметка;
  • Одговара за правилна алокација и евидентирање на сите релевантни трансакции во сметководството (побарувања од купувачи, обврски кон добавувачи, банкарски трансакции, основни средства и сл.);
  • Учествува во усогласување на отворени ставки со добавувачи и купувачи;
  • Учествува во усогласување на отворени интеркомпаниски ставки;
  • Поддршка во подготовката за навремено плаќање, наплата од добавувачи и купувачи, подготовка на предвидувања за паричните текови;
  • Асистира во подготовката на документацијата за интерна контрола и извршува интерни контроли и
  • Изработува дополнителни извештаи за потребите на компанијата

 

Потребни Квалификации

Високо Образование предност со Економски факултет
Минимум 2 години работно искуство на иста позција во автомобилска индустрија
Одлично познавање на Англиски јазик (пишан и вербален)
Одлично познавање на MS Office (excel)
Способност да се работи во динамична средина
Силни комуникациски и презентациски вештини
Одговорност, тимски дух , подготвен за соработка


Ве молиме Вашата апликација да ја испратите на маил [најави се за да го видиш е-маилот] најдоцна до 13 Март 2023

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »