Продажен агент за мали и средни претпријатија

Обврски и одговорности:

 • Директна продажба на Cashback World партнерската програма (лојална програма) за компании
 • Процесирање на апликација со потенцијални партнери
 • Посредување при потпишување на договор за соработка со потенцијален партнер
 • Комуникација со МАЈВОРЛД канцеларијата и следење на насоки
 • Вршење на теренски посети и состаноци со партнерските МСП фирми од личното портфолио

 

Услови за работа:

 • Договор на дело (не се нуди вработување)
 • Фиксна месечна исплата од износ од 15.000 МКД
 • Месечен договор со можност за продолжување
 • Исплата на провизија по извршена продажба до 35% од продадениот износ
 • Флексибилно работно време
 • Делување согласно официјална обука, материјали, и понуда издадена од фирмата
 • Мобилен телефон за работа со припејд картичка

 

Сите заинтересирани кандидати да ни ги достават следните податоци на partner.mk@cashbackworld.com

 • Име и презиме
 • Контакт телефон
 • E-mail
 • Кратка биографија
КЛИКНИ