Заменик генерален директор

 • Објавен пред 12 месеци
 • Мотиви
 • Активен до 12.08.2017
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

МОТИВИ за потребите на Друштвото за услуги МОНЕТА ФИНАНЦИАЛ СЕРВИЦЕС ДООЕЛ, Скопје, со седиште на Бул.Крсте Мисирков бр.76 Скопје-Центар п.факс 915 кој е Давател на услугата Брз Трансфер на Пари- MoneyGram, Лиценцирана од страна на НБРМ, објавува оглас за:

                                                 Заменик-генерален директор

Работни задачи:

 • Соработува со генералниот директор со цел развивање и спроведување на долгорочен стратешки план;
 • Идентификува, предлага и развива нови производи;
 • Промовирање на услугите кои се нудат од страна на институцијата;
 • Одговорен за развој и управување со мрежата на субагенти;
 • Преговара договори за разни проекти;
 • Го советува генералниот директор за специфични проекти;
 • Поддршка на генералниот директор во подготовка на различни извештаи;
 • Организирање и надзор на работата на сите одделенија;
 • Надзор на тековно имплементирање на интерните политики и процедури;
 • Предлага унапредување на постојните процеси;
 • Го заменува генералниот директор во негово отсуство;
 • Врши и други функции во согласност со закон, статут и други општи акти.

Потребни квалификации :

 • Завршено високо образование на некој од факултетите за менаџмент или слично;
 • Пожелни се постдипломски квалификации;
 • Над 5 години работно искуство во управување;
 • Добро познавање на македонскиот пазар;
 • Одлични комуникациски вештини на Македонски, Англиски и Албански јазик;

Заинтересираните кандидати своето CV да го испратат на e-mail: work@motivi.mk со назнака “Оглас за заменик генерален  директор”.

Напомена:
Огласот важи  до  10.08.2017 година, апликациите пратени со задоцнување нема да се земат во предвид. Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

КЛИКНИ