Стручен соработник за правни и административни работи

За компанијата: „Синцеритас“ АД Скопје е фармацевтска компанија чиј фокус на работење е култивирањето и производството на канабис за медицинска намена. Работните практики и политики во нашата компанија се усогласени со... повеќе за компанијата »

Стручен соработник за правни и административни работи

 Задолжително е пријавените кандидати да ги исполнуваат следните услови: 

 • ВСС -  Дипломиран правник со положен правосуден испит;
 • Работно искуство најмалку 2 години;
 • Активно познавање на англиски јазик;
 • Познавање на MS Office пакетот.

Одговорности и работни задачи:

 • Следење, анализа и информирање за законски и подзаконски прописи и нивни измени;
 • Водење грижа за усогласеноста на работњето на друштвото со законските и подзаконските прописи;
 • Подготовка на корпоративна документација;
 • Изготвување на правни документи, договори и интерни акти;
 • Изготвување на правна анализа на разни проблеми од работењето на друштвото;
 • Комукација со државни институции, адвокати, нотари и приватни лица;
 • Следење на правните трендови и случувања и помагање во формулирањето и спроведувањето на деловните политики и работни процедури;
 • Комункација и правна поддршка на сите организациони единици во друштвото;
 • Уредно постапување и архивирање на електронската и физичката документација.

Од кандидатите за бараната позиција се очекува да ги поседуваат следните вештини, способности и лични особини:

 • Организираност и ефикасност; 
 • Способност за тимска работа;
 • Способност да работи под притисок, да донесува доверливи одлуки и да биде решителен-на;
 • Работа со дадени рокови;
 • Следење на интерните правила и процедури;
 • Самоиницијативност и самокритичност;

Дополнителни информации:

     Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на е-маил:  [најави се за да го видиш е-маилот]

 

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »