МСП Регионален Менаџер

Обврски и одговорности:

 • Менаџирање на постоечко портфолио од МСП партнерски фирми и редовна комуникација со нив
 • Вршење на теренски посети и состаноци со постоечките партнерски МСП фирми
 • Чести патување во градовите во државата
 • Комуникација со продажната мрежа одговорна за аквизирање на нови партнери
 • Унапредување на соработките со партнерските фирми и пост продажба
 • Обезбедување на уредна наплата према должниците
 • По налог на надредениот извршува работи во интерес на компанијата и поднесува извештај за својата работа

 

Услови за работа:

 • Редовна месечна плата
 • Бонуси по зададени цели
 • Полно работно време - 40 часа
 • Работа на определено време
 • Пријатна работна атмосфера
 • Обезбедени услови за работа со сите потребни материјално-технички средства
КЛИКНИ