Раководител на маркет - Струмица/Радовиш

 • Објавен пред еден месец
 • Мотиви
 • Активен до 06.11.2020
 • Позиција: Продавач/трговец
 • Локација: Радовиш

Приватна агенција за вработување Мотиви, за потребите на свој клиент, објавува оглас за:

 

Раководител на маркет - Струмица/Радовиш

 

Потребни квалификации:

 • ВСС/ССС;
 • Работно искуство минимум 2 години, пожелно во областа;
 • Аналитичен, ориентиран кон успех, оптимизација на тек на процеси, раководни и лидерски способности, високо развиено чувство за координирање на трошоци и економичност; 
 • Познавање на најчесто користени софтверски решенија - MS Office; 
 • Јаки организациски, комуникациски вештини, можност за работа со рокови и под притисок;
 • Одлични интерперсонални и комуникациски способности, за ефикасна интеракција со персоналот и другите одделенија.

 

Работни задачи: 

 • Одговорен за целокупната стока, состојба и изглед на маркетот (залиха на трговска стока, инвентар, основни средства, ситни пари во каса во износ од утврдениот депозит), средства за одржување на хигена и амбалажа и книговодствената евиденција во продавници;
 • Раководи и го организира, контролира и едуцира персоналот во маркетот;
 • Обезбедува оптимални залихи  на производи;
 • Постојано го одржува чист и уреден маркетот;   
 • Обезбедува љубезен и учтив однос кон сите купувачи и така ги задржува старите и привлекува нови купувачи и постојан раст на прометот;
 • Обезбедува точна документацијата која го прати процесот на проток на стока и продажба;
 • Ги спроведува мерките за максимална економичност во работењето и текот на сите процеси во работењето на маркетот;
 • Ги спроведува информациите и упатствата за работа од централа; 
 • Информира за проблемите на маркетот и ги отстранува согласно овластувањата;
 • Предлага мерки за отклонување на проблеми, унапредување на работењето и успешноста;
 • Својата функција на организација и контрола ја остварува преку точно дефинирани контроли и мерки и постојана комуникација со претпоставениот регионален раководител;
 • Развој на персонал.

 

Што нудиме:

 • Основна плата во договор + бонус кој зависи од успешност во извршувањето на работните задачи;
 • Дополнително се исплаќа за сите изработени прекувремени часови, работа во недела, работа на празник и работа во сабота повеќе од законските прописи;
 • Пријатна работна атмосфера;
 • Регрес и платен одмор согласно Законсите нормативи.

 

Сите заинтересирани кандидати своите професионални биографии можат да ги испратат на: kariera@motivi.mk со назнака Раководител на Маркет или на полето за брза апликација.

 

КЛИКНИ