Градежен инженер

За компанијата: Денес во компанијата се вработени 250 лица кои се професионално обучени за извршување на своите задачи и добро координирани со цел потребите на нашите клиенти да бидат во целост задоволени. Со текот на... повеќе за компанијата »

ДМТШ Дени Интернационал има потреба од вработување на градежен инженер:

Потребни квалификации:

·  ВСС- градежен факултет

·  Работно искуство

·  Познавање на работа на компјутер (ACAD, MS Office, MS Project)

·  Познавање на законската и подзаконската регулатива од областа на градежништвото

·  Познавање на англиски јазик

Личен профил:

·  Самосталност  во планирање на текот на работата

·  Способност за тимска работа

·  Лојалност, иницијативност, темелност, енергичност

·  Способност за работа под притисок и во дадени рокови

Сите заинтересирани кандидати своите податоци да ги испратат на [email protected]