Координатор на работа

Активни огласи од СГП Сортинг Гроуп ДООЕЛ:

ОПЕРАТЕР - СКОПЈЕ

Бараме високо мотивиран кандидат коj ќе биде одговорен за следната позиција: 

КООРДИНАТОР НА РАБОТА

Meсто на работа: Maкедониja 

Главниот акцент ќе биде (но не и ограничено) на следново:

 • Oбезбедување на потребниот број на вработени со потребните квалификации и надзор на процесот на работата и активностите
 • Известување за процесот на работа и за редовните активности на сите тимови и на клиентите
 • Обезбедување на управување со процесите за контрола на квалитетот
 • Aнализирање на техничките процеси и презентирање на овие идеи во врска со контролата на квалитетот и процесот на исправки одн. корекции на истите

Што бараме?

 • Лице способно да предводи тим со искуство во менаџментот
 • Организациски вештини
 • Многу добри преговарачки вештини
 • Интерперсонални вештини
 • Познавање на англискиот јазик на ниво на конверзација
 • Познавање на софтверите од областа на Microsoft Office
 • Возачка дозвола B категорија (активен возач)

Претходното искуство во однос на контролата на квалитетот претставува предност.

КЛИКНИ