Архивар/ка

За компанијата: Со 7 факултети, повеќе од 40 програми за додипломски, магистерски и докторски студии и школа за англиски јазик, Меѓународниот балкански универзитет започнува со иновативни и современи пристапи во образованието засновани на универзални вредности. повеќе за компанијата »

 

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Позиција:

А Р Х И В А Р

 

Меѓународниот Балкански Универзитет има потреба од 1 (еден) Архивар во одделот на Архива.

Главни одговорности:

 • Води евиденција за архивираниот материјал;
 • Ажурира релевантни податоци и информации за канцелариското и архивското работење;
 • Им помага на колегите за управување со документи и датотеки (складирање, организација и управување со документи и датотеки);
 • Помага со појдовни и дојдовни повици;
 • Прима, заверува и распределува документација (распределување на документите меѓу соодветните оддели по нивно потпишувње од соодветните одговорни лица)
 • Завршува други работни задачи дадени од непосреден раководител;
 • Ги почитува етичките стандарди и политики на Универзитетот;

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование
 • Претходно работно искуство на иста или слична позиција ќе се смета за предност;
 • Да поседува потребни знаења, вештини и компетенции за постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење во согласност со законските одредби;
 • Да поседува комуникациски вештини, организациски вештини и мултитаскинг способности;
 • Напредно познавање на работа со компјутер – одлични вештини за Microsoft Office пакетот (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) и други слични програми;
 • Познавање на стандардните софтвери и способност за учење на конкретен софтвер користен од компанијата;
 • Одлични писмени и комуникациски вештини во македонскиот и англискиот јазик;

Личен профил:

 • Способност за индивидуална и тимска работа, како и работа под притисок;
 • Да го надградува своето знаење и вештина во сферата на стручната терминологија;
 • Професионален однос кон работата;
 • Одговорност и способност за организација;
 • Дискреција и доверливост;
 • Да обезбеди транспарентна комуникација со колегите и сите засегнати страни во компанијата
 • Ефективно да соработува со другите колеги за заеднички цели и за одржување на позитивна и доверлива работна средина;
 • Предлага и иницира нови идеи и активности;
 • Позитивно и ефективно да се прилагодува на промената на околностите;

Позицијата подразбира работа од Понеделник до Петок, со работно време од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно.

 

 

 

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените критериуми можат да аплицираат со биографија (CV) и писмо за препорака на следната емаил адреса: [најави се за да го видиш е-маилот]

Само апликантите кои ќе влезат во потесниот круг ќе бидат контактирани за интервју.

Крајниот датум за аплицирање е: 25.11.2022

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »