Оператор за контрола на квалитет

Главни задолженија:

 • Контрола на квалитетот на компоненти и на готов производ

 • Тестирање на производи на локација на купувачот

 • Контрола на квалитетот на производот

 • Почитување на правилата за заштита при работа, заштита на здравјето при работа и заштита на околината кои се предвидени со работните инструкции

 • Чистење и основно одржување на работниот простор

   

  Услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите:

 • Посветеност и прецизност во работата 

 • Одговорна и детална личност

  Заинтересираните кандидати да испратат CV на mail: hrmacedonia@sgpgroup.eu.

КЛИКНИ