Оператор во магацин - Бунарџик

 • Објавен пред еден месец
 • Мотиви
 • Активен до 02.10.2020
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Приватна агенција за вработување Мотиви, за потребите на свој клиент, странска компанија лоцирана во Индустриска зона БУНАРЏИК вработува Оператори во магацин.

Оператор во магацин: 4 изврсители

Задачи:

 • Следење на правилата дефинирани во работните инструкции
 • Растовар на материјали, проверка на количина и квалитет и пополнување на транспортните документи за секоја пратка
 • Известување до претпоставниот за сите отстапувања и штети
 • Редовно складирање на примените материјали на соодветната локација респектирајќи го ФИФО принципот
 • Внимателно ракување со материјалите за да се избегнат штети и шкарт
 • Обезбедува навремена достава на материјали до производсветната област
 • Пакување и складирање на готовите производи согласно ФИФО принципот
 • Внимателно ракување со готовиот производ за да се избегнат штети и шкарт
 • Контрола и обезбедување на чистота на празното пакување
 • Утовар на готовиот производ, проверка на количина и квалитет и пополнување на транспортните документи за секоја пратка
 • Изведува физички и системски трансфер во реално време
 • Учествува во попис како контролер или бројач
 • Го информира лидерот во магацин за сите проблеми и предлага решенија
 • Комуницира и соработува со лидерите и соработниците
 • Поддржува актиновски за задоволство на клиентите
 • Го одржува магацинот чисто и организирано следејќи ги 5S начелата
 • Времено го одвојува и отстранува отпадот
 • Управува со вилушкар во согласност со правилата за безбедност

Квалитет:

 • Да се почитуваат инструкциите кои се однесуваат на ESD
 • Почитување на правилата за ракување со производите

Здравје и безбедност/Животна средина:

 • Ги почитува, имплементира и користи полисите за безбедност и здравје при работа, како и полисите за заштита на животна средина, дефинирани од компанијата како и запишани во инструкциите за работа или комуницирани за време на воведниот тренинг во фабриката
 • Имплементира и почитува правилата за задолжително употреба на заштитна опрема
 • Да се почитуваат правилата за ракување со опасни хемикалии
 • Да се почитуваат правилата за селективно сортирање на отпадот
 • Ги следи правилата за итна евакуација и реакција при итни случаи
 • Известува за ризици, боледувања, незгоди и повреди на работно место

Образование/Компетенции

Образование:

 • Завршено средно образование, предност искуство во произвоство на електронска опрема

Искуство:

 • Минимум 1 година искуство во производство како магационер

Компетенции:

 • Способност за тимска работа
 • Самостојно работење (секојдневна работа), дури и без постојани конкретни упатства.
 • Познавање и проследување на информации поврзани со работата.
 • Поддршка на тимските одлуки. Проследување информации. Создавање кооперативна атмосфера во својата област на одговорност и со останатите оддели
 • Управува со вилушкар внимателно и следејќи ги правилата за заштита на рабоното место

Понуда
•    Работно време во 3 смени
•    Соледни месечни примања 
•    Годишен регрес
•    Оеганизиран превоз, и вклучува храна со голема кујна

Сите заинтересирани кандидати своите професионални биографии можат да ги Испратат на: kariera@motivi.mk со назнака Електричари или на полето за брза апликација

 


 

КЛИКНИ