Оператор во производсво

 • Објавен пред 2 недели
 • Мотиви
 • Активен до 27.11.2020
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

ПАВ МОТИВИ за свој клиент, лоциран во Гази Баба вработува: 

ОПЕРАТОРИ ВО ПРОИЗВОДСТВО

Потребни знаења и вештини:

 • Самоиницијативен и тимски играч.
 • Добри комуникациски вештини со способност за работа во мулти-културна средина.
 • Спремност да се одговори на задачи кои се надвор од препишаните.
 • Способност да користи или да се обучи да користи разни рачни алати.
 • Способност за изведување основни математички операции (собирање, одземање, множење и делење).
 • Способност за читање и разбирање на инструкциите за работа и на документите за квалитет.
 • Мора да биде детален за да обезбеди квалитет при изработка на производите.
 • Мора да биде детален за да обезбеди квалитет при изработка на производите.

Работната позиција опфаќа:

 • Работење согласно работни упатства и инструкции од претпоставен.
 • Вршење на работните задачи со полно работно време во траење од 40 часа седмично.
 • Почитување на интерните правила и политики, генералното работно време, времето за паузи.
 • Тестирање на составениот производ.
 • Потврдување на сите делови и налепници согласно упатствата за работа.
 • Евидентирање на серискиот број на делот на серијата.
 • Следење на едноделен проток при склопување на готовите производи.
 • Доколку е потребно да врши дневни превентивни проверки на состојбата на опремата.
 • Сортира несоодветните материјали. 
 • Обучува и ги следи воспоставените процеси и постапки на Lean производство.
 • Работа во стоечка положба и повторувачки движења со раце.

Потребно образование и искуство:

 • Диплома за завршено средно образование или нејзин еквивалент, пожелно, но не е задолжително
 • За плус се смета претходно искуство во автомобилска индустрија/склопување, но не е задолжително 

 

Работа во 2 (две смени) од Понеделник до Петок, викенди и празници слободни

Обезбеден превоз

 

Сите заинтересирани кандидати нека пратат биографија (CV) до kariera@motivi.mk. 

 

КЛИКНИ