Промовирани огласи »

Подобрувањето на работниот процес е клучно за зголемување на ефикасноста, продуктивноста и профитабилноста на вашиот бизнис.

Еве неколку активности кои можат да ви помогнат да го подобрите вашиот работен процес:

1. Анализа и мапирање на процесите

 • Идентификација на тековните процеси: Мапирајте ги сите тековни процеси за да разберете како се извршуваат работите.
 • Идентификација на неефикасности: Препознајте ги областите каде што постојат губитоци на време и ресурси.

2. Автоматизација на задачи

 • Автоматски алатки и софтвер: Користете софтвер за автоматизација на повторливи задачи како што се административни работи, управување со залихи и поддршка на корисници.
 • Роботска процесна автоматизација (RPA): Примена на RPA за задачи кои вклучуваат обработка на податоци и документи.

3. Обука и развој на вработените

 • Континуирана обука: Обезбедете редовна обука за вработените за нови технологии и најдобри практики.
 • Менторство и коучинг: Поттикнете менторство и коучинг за да ги развиете вештините на вашите вработени.

4. Имплементација на Lean и Agile методологии

 • Lean методологија: Примена на Lean принципи за елиминирање на губитоците и зголемување на вредноста за клиентите.
 • Agile методологија: Користење на Agile методологии за флексибилно и брзо адаптирање на промените во работните процеси.

5. Користење на технологија и алатки за комуникација и колаборација

 • Комуникациски платформи: Користете платформи како Slack, Microsoft Teams или Zoom за подобра комуникација и колаборација.
 • Проектен менаџмент софтвер: Воведување на алатки како Trello, Asana или Jira за ефикасно управување со проекти и задачи.

6. Оптимизација на работното опкружување

 • Ергономски подобрувања: Обезбедете удобни и ергономски работни места за вработените.
 • Флексибилно работно време: Поттикнете флексибилност во работното време и можност за работа од дома каде што е можно.

7. Следење и мерење на перформансите

 • Клучни перформансни индикатори (KPIs): Дефинирајте и следете KPIs за да ги мерите перформансите и напредокот.
 • Редовна ревизија: Спроведувајте редовни ревизии на процесите и перформансите за да ги идентификувате областите за подобрување.

8. Преглед и оптимизација на процесите

 • Континуирано подобрување: Применувајте континуирани подобрувања (Kaizen) за постојано да ги оптимизирате процесите.
 • Собирање повратни информации: Активно собирајте повратни информации од вработените и клиентите за да ги идентификувате проблемите и можностите за подобрување.

9. Воведување на стандарди и процедури

 • Дефинирање на стандарди: Воспоставете стандарди и процедури за клучните процеси.
 • Управување со квалитет: Применувајте системи за управување со квалитет (како ISO 9001) за да обезбедите конзистентен и висококвалитетен излез.

10. Планирање и организација

 • Стратегиско планирање: Развијте долгорочен план за бизнисот и поставете јасни цели.
 • Приоритизација на задачи: Користете техники како Eisenhower Matrix за да ги приоритизирате задачите според нивната важност и итност.

Подобрувањето на работните процеси бара постојан напор и посветеност. Со применување на овие активности, можете значително да ја зголемите ефикасноста и продуктивноста на вашиот тим, што ќе резултира во подобри резултати и зголемен профит.

Промовирани огласи »


 

На 14 Јуни Нептун Македонија ги отвори вратите на новиот, врвен центар на производи и гаџети, што нуди целосно ново искуство во интеракција со напредните технологии и уредите од премиум сегментот.

На отворањето на продавницата, кое беше проследено со забава со Диџеј, пијалоци за сите, многу изненадувања, попусти до 50%, ексклузивни понуди и промо цени, присуствуваа голем број фанови и вљубеници во технологијата, чие задоволство од понудата и конкурентните цени беше очигледно.  

Ги прашавме домаќините што може да очекуваме во овој ексклузивен простор; „ Ја реотворивме оваа уникатна продавница на истата локација, со цел да им се приближиме на купувачите уште повеќе, бидејќи тие од ден на ден, се сè поблиску до нас. Овој совршен спој на современи уреди и најнапредна технологија дочекани од едни од најпребирливите потрошувачите, ентузијасти и технофили е она што нè прави горди и навистина задоволни. Среќни сме што можеме да понудиме избор од бројни технолошки достигнувања, софистицирано искуство во пазарувањето и соработка со најдобрите партнери и брендови ширум светот“ - вели Горан Панзов, Ареа Менаџер – Скопје.

Новоотворената продавница на Нептун претставува место каде што потрошувачите може директно да контактираат со вработените, подобро да го запознаат уредот што планираат да го купат, да ги добијат сите потребни инструкции, да ги откријат и да научат за сите предности на најновите уреди.

Реотворањето на Нептун Стадион е само уште еден показател дека оваа компанија е верна на принципите на кои е основана, продолжувајќи да инвестира во развој на силни тимови, решенија и услуги, како и достапни иновации што одговараат на најновите потреби на дигиталното општество.

Промовирани огласи »

„Гранд – Експорт“ е основана во 1992 година во Скопје и на пазарот во Република Северна Македонија и во регионот на Југоисточна Европа етаблирана како брзорастечка приватна компанија. Формирана е и раководена од професионалци со истакнато искуство и знаења во трговијата и дистрибуцијата.


Моментално се отворени следниве работни позиции:
 

ОПШТ РАБОТНИК ВО МАГАЦИН: СКОПЈЕ, БИТОЛА
ВОЗАЧ СО Б КАТЕГОРИЈА: СКОПЈЕ, ШТИП, БИТОЛА
ВОЗАЧ СО Ц КАТЕГОРИЈА: СКОПЈЕ, ШТИП, БИТОЛА

 

Се уште сте невработени?! Погледнете ги сите активни работни места ТУКА!

Промовирани огласи »

Максимализацијата на профитот за еден бизнис е комплексен процес кој вклучува оптимизација на разни аспекти на работењето.

Еве неколку клучни стратегии и совети кои можат да помогнат во остварувањето на оваа цел:

1. Оптимизација на ценовната стратегија

 • Истражување на пазарот: Разберете ги потребите и навиките на вашите клиенти.
 • Динамичко ценовно одредување: Користете различни цени во зависност од побарувачката и конкурентските услови.
 • Понуди и промоции: Привлечете нови клиенти и задржете ги постоечките со специјални понуди и попусти.

2. Контрола на трошоците

 • Ревизија на трошоците: Редовно прегледувајте ги трошоците и идентификувајте области за намалување.
 • Автоматизација на процесите: Инвестирајте во технологии кои ќе ја зголемат ефикасноста и ќе ги намалат оперативните трошоци.
 • Преговарање со добавувачите: Договорете подобри услови со вашите добавувачи.

3. Зголемување на приходите

 • Диверзификација на производите/услугите: Проширете ја понудата за да привлечете поширока база на клиенти.
 • Маркетинг и продажни стратегии: Инвестирајте во маркетинг кампањи кои ја зголемуваат видливоста на брендот и го поттикнуваат растот на продажбата.
 • Лојалност на клиенти: Развијте програми за лојалност кои ќе ги поттикнат клиентите да се вратат повторно.

4. Оптимизација на работната сила

 • Обучување и развој: Инвестирајте во обука на вашите вработени за да ја зголемите нивната ефикасност и продуктивност.
 • Мотивација и задоволство: Обезбедете добри работни услови и стимулирајте ја мотивацијата на вработените за да го намалите текот на кадри.

5. Иновации и технологија

 • Инвестирање во нови технологии: Примена на нови технологии може да ја зголеми ефикасноста и да отвори нови пазари.
 • Истражување и развој: Постојано истражувајте нови можности за развој на производи и услуги.

6. Управување со готовинскиот тек

 • Оптимизација на залихите: Управувајте со залихите за да избегнете вишок или недостаток.
 • Финансиско планирање: Подгответе детален финансиски план и следете го готовинскиот тек за да се осигурате дека имате доволно средства за операциите.

7. Анализа на податоци

 • Следење на перформансите: Користете аналитички алатки за да ги следите клучните перформансни индикатори (KPIs) и да ги идентификувате областите за подобрување.
 • Донесување одлуки базирани на податоци: Осигурајте се дека одлуките се донесени врз основа на точни и релевантни податоци.

Максимализацијата на профитот бара интегриран пристап кој вклучува анализа, планирање и континуирано подобрување. Следејќи ги овие стратегии, можете значително да го зголемите профитот и да го осигурате долгорочниот успех на вашиот бизнис.

Повеќе вести...
барај огласи за вработување » барај останати огласи »