СИГМАТЕЛ ДОО

  • ЕМБС: 6516068
  • Индустрија: Телеком и интернет
  • Адреса: Ул. Никола Вапцaрoв 2/4-4
  • Град: Скопје
  • Веб: www.sigmatel.mk
СИГМАТЕЛ Д.О.О. е систем интегратор за комуникациски решенија, со искуство во дизајнирање иновативни мрежни решенија и обезбедување напредни професионални услуги. На нашите клиенти нудиме решенија за комплексни и специфични побарувања, притоа усогласувајќи ги современите стандарди и модерните трендови. Покрај дизајн на решенија, исто така нудиме одржување на мрежи за долгорочни и сигурни партнерства со нашите клиентите. Преку нашите вработени, партнерства и иновативни и напредни решенија, нашата компанијата помага да се создадат фундаментални услови за телекомуникациски интеракции и адаптибилност во глобалниот свет.    КЛИКНИ