ЕДУСОФТ

  • ЕМБС: 5122473
  • Индустрија: Компјутери и електроника
  • Адреса: ул. Стив Наумов бр. 1/1-1
  • Град: Скопје
  • Веб: www.edusoft.com.mk
ЕДУСОФТ е професионална софтверска компанија која што е специјализирана за дизајн, развој и имплементација на софтверски апликации. Основан во 1990 година во Скопје, Република Македонија, ЕДУСОФТ постојано произведува високо квалитетен софтвер развиен со помош на софистицирани технологии кој работи на различни платформи. Нашето портфолио се состои од голем број на реализирани софтверски проекти наменети за различни сектори како: осигурување, правсудство, ветерина, јавен сектор, локална самоуправа, градежништво и други.    КЛИКНИ