Оператор за сортирање

SGP Sorting group DOOEL има потреба од нови вработувања на позиција

Оператор за сортирање 

Главни задолженија:

 • Сортирање и селекција на компоненти и на готов производ
 • Контрола на квалитетот на компоненти и на готов производ
 • Тестирање на производи на локација на купувачот
 • Контрола на квалтетот на производот
 • Почитување на правилата за заштита при работа, заштита на здравјето при работа и заштита на околината кои се предвидени со работните инструкции
 • Чистење и основно одржување на работниот простор

 Услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите:

 • Најмалку IV степен стручна поготовка, пожелно од техничките струки
 • Средно ниво на познавање на англискиот јазик – предност  
 • Добро познавање на работа со компјутер
 • Посветеност и прецизност во работата 
 • Одговорна и детална личност

Заинтересираните кандидати да испратат CV на mail:brankica.zdraveska@sgpgroup.eu и ivan.krstic@sgpgroup.eu

 Контакт телефон: 02 316 5990

КЛИКНИ